मनोरन्जन

युवतीले प्रेमीसँग भन्नै नहुने ४ कुराहरु

प्रेम अपनत्वको भाव हो । “प्रेम” मजबूत स्नेहको एक भावना र व्यक्तिगत लगाव हो । हाम्रा सबै सम्बन्धहरुमा एक प्रकारका सीमा पनि हुन्छन् । सीमाहरुको ख्याल राखिएन भने सम्बन्धमा समस्या पनि आउन सक्छ । कतिपय युवतीहरुले भावनामा बगेर आफ्ना प्रेमीसँग सम्पूर्ण कुरा खोल्छन् । त्यसको असर नकारात्मक पर्ने गर्छ । केही कुराहरु युवतीहरुले आफ्ना प्रेमीसँग खोल्नै नहुने पनि छन् । प्रेमीहसँग घुलमिल हुँदै जाँदा भावनामा बगेर सम्पूर्ण कुरा खोल्ने बानी राम्रो होइन । खासगरी यि कुरामा युवतीहरु सचेत हुनुपर्छ । यस्ता छन् केटीहरुले प्रेमीसँग भन्नै नहुने ४ कुराहरु,जानी राखौ ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button